La psicomotricitat: Aprofundim en les competències del Psicomotricista

L’èxit de les sessions de Psicomotricitat depèn en un 75% de la intervenció del psicomotricista.

Per aquest motiu, en aquesta formació, la mirada es posarà en les diferents competències que ha de tenir el docent que vol realitzar aquesta disciplina, per tal de portar a terme intervencions adequades i que afavoreixin el desenvolupament integral dels infants.

En aquest sentit, en una primera part, les sessions es centraran en les competències que solen ser prèvies a la pròpia sessió, com són la programació del procés d’ensenyament i aprenentatge de la Psicomotricitat en el centre educatiu, i el maneig del dispositiu de la sessió.

A continuació, el treball es focalitzarà en el rol de l’adult durant el desenvolupament de la sessió per tal de crear un ambient acollidor, segur i flexible, i tenir estratègies per acompanyar l’infant en el desenvolupament del seu joc i per realitzar la seva observació i avaluació.

I al llarg de formació, es donaran eines per afavorir l’anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica.

Durant la formació, tindran accés a un Campus Virtual, en el qual tindran vídeos, articles i tasques que ampliaran el treball realitzat en les sessions en directe.

Dr. Xavi Forcadell
Dr. Xavi Forcadell

Mestre. Psicomotricista i Educador Emocional


Doctor en Didàctica de l’Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu, per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Postgrau en Formació d’Especialistes en Psicomotricitat, per la Universitat Ramon Llull. Diploma d’estudis avançats del Programa de doctorat: Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional, per la Universitat de Barcelona. Postgrau d’Educació Emocional, per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, de la Universitat de Barcelona. Diplomat en Mestre d’Educació Física, per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Veure perfil complet

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

-          Especificar les competències del psicomotricista en l’àmbit eductiu.

-          Definir els diferents apartats d’un Projecte de Psicomotricitat.

-          Establir les estratègies d’intervenció específiques de la tècnica del psicomotricista en l’acompanyament dels infants.

-          Concretar eines i recursos per l’observació i avaluació en Psicomotricitat.

-          Afavorir la reflexió sobre la vostra pròpia pràctica, com a psicomotricistes.

 

CONTINGUTS

 

Mòdul 1 EL PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT

·         Objectius:

- Establir els diferents apartats del Projecte de Psicomotricitat.

- Ressaltar la importància de la revisió de les directrius del Currículum de l’etapa educativa corresponent.

- Revisar el marc de referència de la Psicomotricitat.

·         Continguts:

- El Projecte de Psicomotricitat.

- El Currículum de les diferents etapes educatives.

- El marc de referència de la Psicomotricitat.

 

Mòdul 2 EL DISPOSITIU DE LA SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT

·         Objectius

- Concretar els diferents elements del dispositiu de la sessió de Psicomotricitat.

- Definir estratègies per al maneig de cadascun d’aquests elements del dispositiu.

- Destacar l’adequació d’aquests elements del dispositiu als objectius de la sessió i a les característiques dels infants del grup.

- Ressaltar la importància de la flexibilització en el maneig d’aquests elements del dispositiu.

·         Continguts:

- L’organització, adequació i flexibilitat del dispositiu de l’espai.

- L’organització, adequació i flexibilitat del dispositiu del temps.

- L’organització, adequació i flexibilitat del dispositiu del material.

 

Mòdul 3 LA CREACIÓ D’UN AMBIENT ACOLLIDOR, SEGUR I FLEXIBLE

·         Objectius

- Establir unes estratègies afavoridores en l’infant de l’exploració lliure dels espais i dels materials proposats.

- Concretar unes eines d’intervenció generadores en l’infant d’un sentiment d’acolliment, acompanyament i seguretat física i afectiva.

- Definir els paràmetres d’establiment de normes i límits, i d’autoregulació per part de l’infant.

·         Continguts

- La seguretat física i afectiva.

- L’establiment de límits i el seu respecte.

- L’actuació davant de les dificultats.

 

Mòdul 4 L’ACOMPANYAMENT DE L’INFANT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL SEU JOC

·         Objectius

- Especificar els diferents mediadors de comunicació en la relació amb l’infant.

- Precisar les estratègies d’acompanyament del joc de l’infant.

·         Continguts:

- Els mediadors de comunicació en la relació amb l’infant.

- Les estratègies d’acompanyament del joc de l’infant.

 

Mòdul 5 L’OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DE L’INFANT

·         Objectius

- Determinar els elements afavoridors d’una observació i avaluació adequada dels infants.

- Ressaltar la importància de la consciència de les interferències de la pròpia història personal del psicomotricista en l’observació i avaluació.

·         Continguts:

- La mirada individual i perifèrica.

- L’empatia cap a l’infant.

- L’avaluació de l’expressivitat psicomotriu de l’infant.

 

Mòdul 6 L’ANÀLISI I RELFEXIÓ SOBRE LA PRÒPIA PRÀCTICA

·         Objectius

- Destacar la importància de l’autoreflexió sobre la pròpia actuació del psicomotricista, per al seu creixement personal i/o professional.

- Establir unes estratègies de supervisió de la seva tasca, com a psicomotricista.

·         Continguts:

- La capacitat de mirar-se i deixar-se mirar.

- L’avaluació de l’actuació del psicomotricista.

- La formació per millorar la seva pràctica.

 

 

Pròximes edicions

Actualment no hi ha programada cap edició per aquest curs.


Si tens qualsevol dubte o suggerència, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte:

Contactar

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes nostra política de cookies.×