Eines digitals per una avaluació competencial

Curs en línia reconegut com 40h de Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya


Durada: 40 hores formatives (4 setmanes)

Modalitat: 100% en línia

Destinataris: Professors d'Educació Infantil, Primària i Secundària

Metodologia interactiva i dinàmica

 

La present formació brinda a equips docents de diferents etapes educatives, algunes de les principals metodologies i eines digitals per avançar cap a uns processos d’avaluació més competencials, transversals i inclusius.

Es planteja un curs molt dinàmic i pràctic. L’adquisició i aprenentatge de les diferents eines i estratègies digitals, no només busca contribuir a la millora de la competència digital docent, sinó també a l’empoderament per part de l’alumnat dels seus propis processos d'aprenentatge, a partir de dinàmiques d’autoavaluació i coavaluació.

En els dos primers mòduls es fa una introducció a les principals eines d’avaluació digital com ara les aules virtuals, les rúbriques en línia o els portafolis digitals. Es plantegen alguns exemples per posar en pràctica a l’aula i es concreta la seva aplicació en propostes d’autoavaluació i avaluació entre companys/es.

En el tercer mòdul, es presenten i posen en pràctica algunes de les eines digitals més eficients per gamificar l’aula a partir de qüestionaris en viu, així com dinàmiques de pregunta-resposta. A l’últim mòdul, es planteja com les TAC es vinculen amb el disseny universal de l’aprenentatge (DUA) i contribueixen a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge de tot l’alumnat.

 

Daniel Guirado Salvans
Daniel Guirado Salvans

Mestre d’Educació Primària. Formador especialitzat en l’àmbit digital


Mestre en actiu d’educació primària amb especialitats d’educació física i llengua anglesa. Coordinador TAC del centre des dels últims 3 anys.

Graduat a la Universitat Autònoma de Barcelona i amb el màster en Educació i TIC (e-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya.

Experiència com a professor associat a la UAB dins la menció de Necessitats Educatives Especials. Formador de professorat en l’àmbit digital i per la preparació dels processos d’oposició docents.

Veure perfil complet

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

★ Conèixer les principals eines digitals que propicien una avaluació formativa i competencial.
★ Empoderar l’alumnat perquè esdevingui estratègic i autònom en els seus aprenentatges gràcies a l’ús de les TAC.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

1. Aprofitar les potencialitats de les eines de Google Workspace per tal de millorar els processos d’avaluació amb l’alumnat.
2. Dissenyar rúbriques en línia per garantir un feedback formatiu i competencial.
3. Gamificar les propostes d’avaluació a l’aula a partir de la metodologia Classroom Response System (CRS).
4. Establir una relació entre l’avaluació digital i el disseny universal de l’aprenentatge (DUA).
5. Analitzar les possibilitats de les principals eines TAC presentades a partir d’una presentació en línia.

 

PROGRAMA

 

MÒDUL 1: EINES GOOGLE

 • Google Classroom
  • Creació d’una classe.
  • Gestió de l’alumnat.
  • Elaboració de tasques, materials i preguntes.
  • Feedback escrit, oral i amb vídeo.
 • Google Forms
  • Creació i compartició d’un qüestionari.
  • Creació d’un formulari d’autoavaluació.
  • Creació d’un full de càlcul amb les respostes de l’alumnat.
  • Opcions de configuració.
 • Google Sites
  • Creació d’un site a mode de portafoli digital.
  • Possibilitat d’elements a Google Sites (text, imatge, vídeo, etc.).
  • Opcions de configuració i compartició.
  • Personalització del portafoli.
 

MÒDUL 2: RÚBRIQUES DIGITALS

 • Rúbriques de Google Classroom
  • Creació d’una rúbrica.
  • Vinculació de rúbriques amb tasques de classe.
  • Exportació de rúbriques a altres classes.
  • Els bancs de rúbriques.
 • Corubrics
  • Creació d’una rúbrica.
  • Vinculació amb Google Forms.
  • Les respostes dels fulls de càlcul.
  • Relació entre Corubrics i Google Classroom.
 • Rubistar
  • Creació d’una rúbrica digital.
  • Punts forts i dèbils de Rubistar.

 

MÒDUL 3: CLASSROOM RESPONSE SYSTEM (CRS)

 • Kahoot
  • Conceptes bàsics de funcionament.
  • Aplicació a l’aula com una eina excel·lent d’avaluació formativa.
 • Socrative
  • Conceptes bàsics de funcionament.
  • Aplicació a l’aula com una eina excel·lent d’avaluació en equip.
 • Plickers.
  • Conceptes bàsics de funcionament.
  • Aplicació a l’aula com una eina excel·lent per avaluar la comprensió oral.
 • Quizizz
  • Conceptes bàsics de funcionament.
  • Aplicació a l’aula com una eina excel·lent d’avaluació autònoma.
 • Edpuzzle.
  • Conceptes bàsics de funcionament.
  • Aplicació a l’aula com una eina excel·lent d’avaluació amb metodologia flipped classroom.

 

MÒDUL 4: DISSENY UNIVERSAL DE L’APRENENTATGE (DUA)

 • El disseny universal de l’aprenentatge (DUA).
  • Fonaments bàsics.
  • Com aprofitar les potencialitats de l’avaluació digital.
 • Aplicacions de gestió d’aula (Classdojo, Classcraft, Classroom Screen, Fantasy Class).
 • Aplicacions de gestió docent (iDoceo i Additio).
 • Aplicacions per crear pissarres col·laboratives (Mural, Miro, Padlet, Jamboard).
 • Aplicacions per crear presentacions en línia (Prezi, Emaze, Google Slides).
 • Aplicacions per fomentar la creació de continguts digitals (Genially, Canva, Thinglink).

Pròximes edicions

Data

01/07/2024 - 31/07/2024


Preu

75,00€


Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes nostra política de cookies.×