Condicions d'ús

L'accés a aquesta plataforma de formació per part de l'ALUMNE està condicionada a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. L'ALUMNE al moment que utilitza aquesta plataforma, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix.

Les presents condicions d'ús poden ser modificades per adaptar-se als serveis prestats, canvis de configuració de la plataforma o a canvis legislatius. Li aconsellem que comprovi la vigència de les mateixes quan accedeixi a la plataforma.

A. Condicions d’Accés i Ús

L'accés a la plataforma està restringit a ALUMNES prèviament donats d'alta i als quals els ha estat facilitat un Codi d'Usuari i una Contrasenya personals.

No està permès l'accés mitjançant claus d'altres ALUMNES.

L'ALUMNE és l'únic responsable de la custòdia de les seves claus d'accés i està obligat a notificar a l'Empresa o Organització que li ha inclòs al programa de formació la seva pèrdua o la seva utilització il·legal.

El tractament de les seves dades personals es realitza d'acord amb la política de privadesa que està a la seva disposició a la biblioteca del curs.

L'ALUMNE ha d'accedir a la nostra plataforma conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents Condicions d'ús. L'accés a la nostra plataforma es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'ALUMNE, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'ALUMNE té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present plataforma, per procediments diferents als establerts en la mateixa i en les presents Condicions d'Ús.

INTEGRAM es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol ALUMNE que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra plataforma sense que l'ALUMNE tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d'accions. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'ALUMNE que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

Normes d'utilització del Xat, Missatgeria i Fòrums

La plataforma posa a la disposició dels alumnes diversos serveis d'intercanvi d'informació, tant de forma pública (Xat i Fòrum) com a privada (Missatgeria).

Els ALUMNES, per a la seva utilització hauran de respectar les següents normes i condicions:

  1. Aprovar expressament i sense reserves les presents condicions d'ús.
  2. Acceptar que el seu nom d'usuari aparegui publicat com a autor del contingut publicat.
  3. Publicar únicament continguts que, de bona fe, puguin ser considerats útils i adequats a programa formatiu que està realitzant.
  4. No publicar les respostes dels test de superació del curs.
  5. No publicar continguts de caràcter comercial, publicitari o que persegueixin una finalitat lucrativa.
  6. Publicar únicament continguts que no infringeixin cap llei ni que no vulnerin drets de tercers, molt especialment els de propietat intel·lectual i industrial.
  7. Utilitzar un llenguatge correcte i no incloure paraules malsonants o ofensives que puguin ser considerades de mal gust per altres ALUMNES.

L'ALUMNE assumeix en exclusiva la responsabilitat dels continguts publicats.

INTEGRAM no supervisa ni aprova prèviament el contingut publicat pels ALUMNES, però es reserva el dret d'eliminar aquells missatges o continguts que vulnerin les presents condicions d'ús.

B. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de INTEGRAM o de tercers dels quals s'ha obtingut el dret d'ús, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'ALUMNE únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

MOODLE és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització dels seus titulars.

EDUK  queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels continguts i imatges publicades per tercers en aquesta plataforma sent la responsabilitat de qui els publiqui.

L'establiment d'enllaços externs a aquesta plataforma no confereix cap dret sobre la mateixa. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra plataforma no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

C. Responsabilitats

En posar a la disposició de l'ALUMNE aquesta plataforma volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'ALUMNE o de l'organització a la qual pertany.

EDUK no garanteix que la disponibilitat del servei de la plataforma sigui continu i ininterromput, per circumstàncies originades per causes de força major, problemes a la xarxa d'Internet, fallades tecnològiques o avaries, pròpies o alienes, derivades de l'estat actual de la tecnologia i altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'ALUMNE accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies i renúncia expressament a reclamar a INTEGRAM qualsevol responsabilitat pels mateixos.

L'ALUMNE té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'ALUMNE assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra plataforma, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la plataforma es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra plataforma, obligantse l'ALUMNE a mantenir indemne a INTEGRAM per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

EDUK no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta plataforma, ja siguin propis o publicats per tercers, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús d'aquests. En concret NO es fa responsable que els continguts publicats pels alumnes en els fòrums o xats de la plataforma i queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels mateixos.

EDUK queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'ALUMNE de les nostres condicions d'ús i política de privadesa, o qualssevol altres reclamacions per l'incompliment de la legislació vigent.

L'ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'ALUMNE és plenament conscient que la mera utilització de la present plataforma i els seus serveis implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

D. Jurisdicció i vigència de les condicions generals d'accés a la web

Tot el referent a la nostra plataforma, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles.

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat actualitzades amb data 26/10/2018. A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra plataforma i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra plataforma, pot posar-se en contacte amb nosaltres en info@eduk.cat.

Aquesta web utilitza 'cookies' per oferir-te una millor experiència i servei. Al seguir navegant acceptes nostra política de cookies.×