Benvinguts al Campus Eduk

Formació en línia per a docents

  Available courses

  80 hores formatives

  El docent, com a líder emocional, s'encarrega de coordinar els esforços individuals i grupals, ajudant a fomentar les potencialitats de cada alumne. El clima de l'aula, generat per l'actuació del mestre, impactarà definitivament en l’aprenentatge dels alumnes.

  Els educadors "emocionalment intel·ligents" poden complir el repte d'educar els seus alumnes amb una formació integral. A través de les seves experiències poden ensenyar a reconèixer, gestionar i expressar respectuosament les seves emocions.


  60 hores formatives

  La neuroeducació ofereix un millor coneixement dels processos d'ensenyament aprenentatge i del desenvolupament mental, emocional, físic i psicològic de l'alumnat per facilitar la introducció de pràctiques i metodologies més eficients i respectuoses amb aquests. 

  40 hores formatives

  La cultura de pensament ofereix rutines molt pràctiques i aplicables al context educatiu, que tenen com a objectiu promoure el pensament i fer-lo visible a mesura que es va adquirint la comprensió del coneixement, aconseguint que l’alumne sigui protagonista del propi procés d’aprenentatge.

  40 hores formatives

  La investigació empírica demostra que aportar la cultura del Mindfulness a l'entorn educatiu comporta entre altres beneficis l'augment de l'atenció i la concentració, la millora del control d'impulsos, reforça la regulació emocional, redueix l'estrès i l'ansietat, amplia l'empatia i la compassió.


  40 hores formatives

  El coneixement del cervell augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge i indica la necessitat d'incorporar els nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

  40 hores formatives

  Aquest curs s'adreça a mestres i professors que vulguin fer un procés de creixement personal, sabedors que sense aquest procés personal no poden fer canvis substancials en la seva manera d'entendre l'educació i de fer les classes.

  40 hores formatives

  Aquesta formació pretén abordar la conceptualització de la dislèxia, conèixer i reflexionar sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèctics, reconèixer el concepte de dislèxia i oferir al professorat dels recursos necessaris per donar suport a l'alumnat a l'aula.


  60 hores formatives

  L'aprenentatge cooperatiu suposa un canvi en la mirada del procés d’ensenyament - aprenentatge que porta a una reformulació de la tasca del professorat. L’educador deixa de ser un transmissor de coneixement i passa a ser un guia que estimula la curiositat i la motivació dels alumnes, elements imprescindibles per culminar el procés d’aprenentatge amb èxit.

  40 hores formativesNovetat

  La formació està dissenyada en aportar coneixements teòrics i pràctics de la cultura del ioga a l'entorn educatiu (infantil, primària i secundària)

  Formació oberta a mestres, professors, especialistes, personal de menjador i del lleure. Vetlladores i a tot al personal que forma part d'entorns educatius.

  A través d'una acurada selecció de vídeos realitzats per Mireia Canudas es convida als docents a iniciar-se en la seva pràctica personal de ioga, i a conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge del ioga a l'entorn educatiu.
  L'objectiu és que el professorat experimenti en primera persona el que posteriorment haurà d'ensenyar als seus alumnes.


  40 hores formatives

  Inici setembre

  En aquest curs aprofundirem en la comprensió de la CEA tenint en compte les darreres investigacions, especialment  aquelles implicacions en el dia a dia a l’escola i en concret a l’aula ordinària.

  L’objectiu principal del curs és dotar als professionals que intervenen amb aquest alumnat d’eines d’observació per comprendre conductes, així com poder gestionar i adaptar els contextos d’escola i d’aula per a què hi puguin participar, donant resposta a les seves necessitats, amb metodologies i activitats específiques de les que TOT l’alumnat es pot beneficiar.   40 hores formatives

  NOVETAT

  Aquest curs CLIL Music està adreçat a mestres de l’etapa d’educació infantil i primària i pretén proporcionar bases teòriques i pràctiques relacionades amb l’ús de la música com a eina per facilitar l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

  Dins del curs, s’adrecen els beneficis de la música per l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera des d’un punt de vista teòric i pràctic. De la mateixa manera, el curs es centra en l’enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), en aquest cas CLIL Music,  per tal de proporcionar fonaments teòrics i pràctics, així com exemples, de com ensenyar continguts de l’àrea de música més enllà de les cançons mitjançant la llengua anglesa, sense deixar de banda els continguts lingüístics de l’anglès com a llengua estrangera. 

  40 hores formatives

  NOVETAT

  Aquest curs vol donar estratègies, recursos i activitats per introduir la història de l’art a l’educació infantil i primària a través de l’Educació Visual i Plàstica i de forma transversal amb les altres àrees d’aprenentatge, fent-ho de manera lúdica i adaptada a l’edat dels infants.

  30 hores formatives

  NOVETAT INICI NOVEMBRE

  De la mateixa manera que no aprenem a restar abans que a sumar, tampoc podem aprendre alimentació amb sentit i significat sense un ordre lògic de continguts.

  Sabies que existeix un currículum de l'alimentació saludable?

  Una proposta completa i actualitzada de setze continguts que van més enllà de la piràmide dels aliments o del plat saludable, que s'ordenen i es classifiquen en tres blocs temàtics, que s'adapten a cursos i nivells d'aprenentatge diferents i que es poden treballar des de diferents àrees.


  30 hores formatives

  NOVETAT INICI OCTUBRE

  El nostre principal objectiu quan parlem d'alimentació saludable a l’aula no hauria de ser que adquirissin coneixements sinó hàbits. Aquesta és la diferència entre una educació alimentària passiva i una activa.⁣

  La veritat és que com a mestres tenim prou potencial per influir també en els hàbits alimentaris del nostre alumnat i les seves famílies, però ho hem de saber fer.
  En aquest curs, coneixeràs l’educació alimentària activa i els seus 8 principis, on es reuneixen les millors estratègies perquè des de l’escola puguis ensenyar i promoure l’alimentació saludable de la manera més eficaç.  40 hores formatives

  El coneixement del cervell augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge i indica la necessitat d'incorporar els nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

  40 hores formatives

  La investigació empírica demostra que aportar la cultura del Mindfulness a l'entorn educatiu comporta entre altres beneficis l'augment de l'atenció i la concentració, la millora del control d'impulsos, reforça la regulació emocional, redueix l'estrès i l'ansietat, amplia l'empatia i la compassió.


  40 hores formatives

  La cultura de pensament ofereix rutines molt pràctiques i aplicables al context educatiu, que tenen com a objectiu promoure el pensament i fer-lo visible a mesura que es va adquirint la comprensió del coneixement, aconseguint que l’alumne sigui protagonista del propi procés d’aprenentatge.

  40 hores formativesNovetat

  La formació està dissenyada en aportar coneixements teòrics i pràctics de la cultura del ioga a l'entorn educatiu (infantil, primària i secundària)

  Formació oberta a mestres, professors, especialistes, personal de menjador i del lleure. Vetlladores i a tot al personal que forma part d'entorns educatius.

  A través d'una acurada selecció de vídeos realitzats per Mireia Canudas es convida als docents a iniciar-se en la seva pràctica personal de ioga, i a conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge del ioga a l'entorn educatiu.
  L'objectiu és que el professorat experimenti en primera persona el que posteriorment haurà d'ensenyar als seus alumnes.


  40 hores formatives

  Inici setembre

  En aquest curs aprofundirem en la comprensió de la CEA tenint en compte les darreres investigacions, especialment  aquelles implicacions en el dia a dia a l’escola i en concret a l’aula ordinària.

  L’objectiu principal del curs és dotar als professionals que intervenen amb aquest alumnat d’eines d’observació per comprendre conductes, així com poder gestionar i adaptar els contextos d’escola i d’aula per a què hi puguin participar, donant resposta a les seves necessitats, amb metodologies i activitats específiques de les que TOT l’alumnat es pot beneficiar.   60 hores formatives

  La neuroeducació ofereix un millor coneixement dels processos d'ensenyament aprenentatge i del desenvolupament mental, emocional, físic i psicològic de l'alumnat per facilitar la introducció de pràctiques i metodologies més eficients i respectuoses amb aquests.