Benvinguts al Campus Eduk

Formació en línia per a docents

  Available courses

  60 hores formatives

  L'aprenentatge cooperatiu suposa un canvi en la mirada del procés d’ensenyament - aprenentatge que porta a una reformulació de la tasca del professorat. L’educador deixa de ser un transmissor de coneixement i passa a ser un guia que estimula la curiositat i la motivació dels alumnes, elements imprescindibles per culminar el procés d’aprenentatge amb èxit.

  40 hores formativesNOVETAT
  El curs ofereix aprendre a utilitzar Canva des de zero amb l'objectiu de familiaritzar-te

  amb el programa i poder crear recursos educatius propis i variats.

  A partir de conèixer quines són les tendències actuals en disseny gràfic, t'endinsaràs en el món de la creació de recursos per a poder-los utilitzar a les teves classes. Aquest recursos són fàcilment adaptables a diferents edats i àrees de coneixement.

  Crearàs recursos des de zero i també aprendràs a personalitzar plantilles.

  40 hores formatives

  El coneixement del cervell augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge i indica la necessitat d'incorporar els nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

  40 hores formativesNOVETAT
  El curs ofereix aprendre a utilitzar Canva des de zero amb l'objectiu de familiaritzar-te

  amb el programa i poder crear recursos educatius propis i variats.

  A partir de conèixer quines són les tendències actuals en disseny gràfic, t'endinsaràs en el món de la creació de recursos per a poder-los utilitzar a les teves classes. Aquest recursos són fàcilment adaptables a diferents edats i àrees de coneixement.

  Crearàs recursos des de zero i també aprendràs a personalitzar plantilles.

  40 hores formatives

  Aquest curs s'adreça a mestres i professors que vulguin fer un procés de creixement personal, sabedors que sense aquest procés personal no poden fer canvis substancials en la seva manera d'entendre l'educació i de fer les classes.

  60 hores formatives

  La neuroeducació ofereix un millor coneixement dels processos d'ensenyament aprenentatge i del desenvolupament mental, emocional, físic i psicològic de l'alumnat per facilitar la introducció de pràctiques i metodologies més eficients i respectuoses amb aquests. 

  40 hores formatives

  El coneixement del cervell augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge i indica la necessitat d'incorporar els nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

  40 hores formatives

  Aquest curs s'adreça a mestres i professors que vulguin fer un procés de creixement personal, sabedors que sense aquest procés personal no poden fer canvis substancials en la seva manera d'entendre l'educació i de fer les classes.

  60 hores formatives

  L'aprenentatge cooperatiu suposa un canvi en la mirada del procés d’ensenyament - aprenentatge que porta a una reformulació de la tasca del professorat. L’educador deixa de ser un transmissor de coneixement i passa a ser un guia que estimula la curiositat i la motivació dels alumnes, elements imprescindibles per culminar el procés d’aprenentatge amb èxit.

  30 hores formatives

  NOVETAT

  De la mateixa manera que no aprenem a restar abans que a sumar, tampoc podem aprendre alimentació amb sentit i significat sense un ordre lògic de continguts.

  Sabies que existeix un currículum de l'alimentació saludable?

  Una proposta completa i actualitzada de setze continguts que van més enllà de la piràmide dels aliments o del plat saludable, que s'ordenen i es classifiquen en tres blocs temàtics, que s'adapten a cursos i nivells d'aprenentatge diferents i que es poden treballar des de diferents àrees.


  30 hores formatives

  NOVETAT 

  El nostre principal objectiu quan parlem d'alimentació saludable a l’aula no hauria de ser que adquirissin coneixements sinó hàbits. Aquesta és la diferència entre una educació alimentària passiva i una activa.⁣

  La veritat és que com a mestres tenim prou potencial per influir també en els hàbits alimentaris del nostre alumnat i les seves famílies, però ho hem de saber fer.
  En aquest curs, coneixeràs l’educació alimentària activa i els seus 8 principis, on es reuneixen les millors estratègies perquè des de l’escola puguis ensenyar i promoure l’alimentació saludable de la manera més eficaç.  80 hores formatives

  El docent, com a líder emocional, s'encarrega de coordinar els esforços individuals i grupals, ajudant a fomentar les potencialitats de cada alumne. El clima de l'aula, generat per l'actuació del mestre, impactarà definitivament en l’aprenentatge dels alumnes.

  Els educadors "emocionalment intel·ligents" poden complir el repte d'educar els seus alumnes amb una formació integral. A través de les seves experiències poden ensenyar a reconèixer, gestionar i expressar respectuosament les seves emocions.


  40 hores formatives

  El coneixement del cervell augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyament - aprenentatge i indica la necessitat d'incorporar els nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

  60 hores formatives

  L'aprenentatge cooperatiu suposa un canvi en la mirada del procés d’ensenyament - aprenentatge que porta a una reformulació de la tasca del professorat. L’educador deixa de ser un transmissor de coneixement i passa a ser un guia que estimula la curiositat i la motivació dels alumnes, elements imprescindibles per culminar el procés d’aprenentatge amb èxit.

  40 hores formatives

  NOVETAT 


  El curs que es presenta té com a eix central proporcionar eines a les persones mediadores que se situen entre els nens i els llibres per tal que se sentin més segures i s'apassionin per la tasca tan rica i important que desenvolupen. 

  «Atrapa'ls: encanteris per transformar-nos en menjallibres» se centra en tot allò que podem fer per familiaritzar els nens i nenes amb la lectura, per fomentar la creació d'hàbits lectors i ajudar-los a voler llegir més i més... i més! I a la vegada, ho fa col·locant-nos com a protagonistes, fomentant que reflexionem i practiquem amb els temes tractats de manera inductiva, perquè vivim a la nostra pell i de manera activa el que viuran els nens i nenes després.  30 hores formatives

  NOVETAT 

  En aquest curs, coneixerem i aprendrem conceptes com l'especisme, l'empatia, l'ètica animal, el respecte pel medi ambient, el veganisme i el vegetarianisme, la relació històrica que hem tingut amb els animals, etc. Conceptes que es complementaran amb participació activa als fòrums, activitats a treballar durant la formació i després amb els alumnes a l'aula.


  40 hores formatives

  NOVETAT

  Aquest curs CLIL Music està principalment adreçat a mestres de l’etapa d’educació infantil i primària (tot i que pot servir com a inspiració, també, a professorat de secundària)  i pretén proporcionar bases teòriques i pràctiques relacionades amb l’ús de la música com a eina per facilitar l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Concretament, presenta el mètode MOVIC (Movement & Music in English), una proposta CLIL Music desenvolupada per l’autora del curs.

  NOVETAT 

  La present formació brinda a equips docents de diferents etapes educatives, algunes de les principals metodologies i eines digitals per avançar cap a uns processos d'avaluació més competencials, transversals i inclusius.

  L'adquisició i aprenentatge de les diferents eines i estratègies que en aquest curs es plantegen, no només busca contribuir a la millora de la competència digital docent, sinó també a l'empoderament per part de l'alumnat dels seus propis processos d'aprenentatge, a partir de dinàmiques d'autoavaluació i coavaluació.
  40 hores formatives

  La cultura de pensament ofereix rutines molt pràctiques i aplicables al context educatiu, que tenen com a objectiu promoure el pensament i fer-lo visible a mesura que es va adquirint la comprensió del coneixement, aconseguint que l’alumne sigui protagonista del propi procés d’aprenentatge.

  40 hores formatives

  INICI OCTUBRE 

  Aquest curs se centra completament en l'educació literària. És un curs que es pot realitzar com a complement del seu predecessor «Atrapa'ls: encanteris per transformar-nos en menjallibres», curs en què ens centràvem especialment en com fomentar l'hàbit lector.